ХОС ТЭЖЭЭЛТ, ШИНГЭРҮҮЛСЭН ХИЙГЭЭР АЖИЛЛАДАГ БОЛОН ЦАХИЛГААН ТЭЖЭЭЛТ АВТОМАШИНУУДАД НОГДУУЛСАН ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫГ БУЦААН ОЛГОХ ХУГАЦАА ДУУСАЖ БАЙНА

Засгийн газрын 2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн 165 дугаар тогтоолын дагуу “Хос тэжээлт автомашин, шингэрүүлсэнхийгээражилладагавтомашин, цахилгаан тэжээлт автомашинд ногдуулсан онцгой албан татварыг буцаан […]

Read more

МЭДЭЭЛЭЛ

Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар нь “Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуучлалын яам”, “Монголын аялал жуучлалын холбоо”-ноос Мишээл экспод зохион байгуулагдсан “Хил орчмын аялал жуучлал” сэдэвт […]

Read more