Нээлттэй хаалганы өдөрлөг

Гаалийн Ерөнхий Газрын харьяа Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар 2018 оны 05 сарын 18-ны өдөр "Аж ахуйн нэгж, иргэдэд зориулсан өдөрлөг"-ийг амжилттай зохион байгууллаа. Өдөрлөгт Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар, Монголын Иргэний Агаарын тээврийн гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газар, Азифарм гаалийн баталгаат агуулах, Үндэсний үйлдвэрлэгч Говь ХК нар идэвхитэй оролцлоо. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *